Tarieven particulieren

Tarieven particulieren

De missie en visie van Haagsche meesters is goede en betaalbare rechtshulp voor iedereen. Dit betekent dat wij het voor iedereen mogelijk willen maken om een advocaat in te schakelen als dat nodig is.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als je een laag inkomen hebt kan het zijn dat je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Dit betekent dat onze kosten worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand en dat jij alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen. Hoe hoog je eigen bijdrage is hang weer af van je inkomen. Via deze link kun je zelf bekijken of je in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, hoe hoog je eigen bijdrage is.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kan het zijn dat de advocaatkosten door de verzekering worden gedekt.  Een belangrijke voorwaarde bij  een rechtsbijstandsverzekering is wel dat een zaak onder de dekking van de verzekering moet vallen. Neem daarom altijd de polis van je rechtsbijstandsverzekering mee, zodat wij voor je kunnen  nagaan of jouw zaak onder de dekking valt, en op welke vergoeding je recht hebt.

Prijsafspraak

Als je niet voor een toevoeging in aanmerking komt en je hebt geen rechtsbijstandsverzekering, dan kunnen wij je op betalende basis bijstaan. Voor het uurtarief van onze medewerkers verwijzen wij je naar onze pagina Tarieven. Dit kan eventueel op basis van een vaste prijsafspraak. Let op: de vaste prijs die je betaalt ziet alleen op het honorarium van de advocaat en zijn exclusief 21% BTW. Het kan zijn dat wij daarnaast nog aanvullende kosten in rekening moeten brengen. Denk hierbij aan griffierechten, deurwaarderskosten, en uittreksels van de burgerlijke stand of de Kamer van Koophandel.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.