Huurrecht

Het huurrecht is onder te verdelen in huurrecht voor woonruimte en huurrecht voor bedrijfsruimte.  Haagsche Meesters heeft kennis van beide onderdelen van het huurrecht.

Woonruimte

Als verhuurder is het verstandig om, voordat u een huurovereenkomst aangaat met een nieuwe huurder, eerst een huurcontract te laten opstellen. Zo weet u zeker dat uw contract in overeenstemming is met de wet en dat u duidelijke afspraken heeft gemaakt met uw verhuurder. Het kan zijn dat een huurder zich niet aan de afspraken houdt: er ontstaat een huurachterstand, de huurder veroorzaakt overlast, of er is sprake van illegale onderhuur.

In dat geval kunt bij de advocaten van Haagsche Meesters terecht voor juridisch advies en indien nodig kunnen wij een procedure bij de kantonrechter voor u opstarten.

Als huurder kunt u, voordat u een huurovereenkomst sluit, uw contract laten beoordelen door een van onze advocaten. Zo weet u zeker dat de afspraken die u maakt met uw verhuurder eerlijk zijn en in overeenstemming met de wet. Het kan zijn dat er tijdens de huurovereenkomst problemen met de verhuurder ontstaan: de verhuurder laat na om gebreken te verhelpen (lekkages, schimmelvorming, ondeugdelijke elektra, etc) of u bent het niet eens met de voorgestelde huurverhoging.

In dat geval kunt u ook bij de advocaten van Haagsche Meesters terecht voor juridisch advies en indien nodig kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter.

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte is in het huurrecht onder te verdelen in 2 typen: publiek toegankelijke bedrijfsruimte en andere bedrijfsruimte.

Bij het eerste type kunt u denken aan winkels, restaurants, hotels, etc. Voor dit soort bedrijfsruimte bestaat een strak wettelijk systeem waarvan door verhuurder en huurder niet of nauwelijks kan worden afgeweken. De verhuurder die ten nadele van de huurder van dit systeem wil afwijken heeft daarvoor zeer goede argumenten én toestemming van de rechter nodig.

Er gelden speciale regels voor

  • De duur van de huurovereenkomst en de opzegging daarvan;
  • De proefperiode (een huurovereenkomst met korte duur);
  • De huurprijs en geschillen daarover.

Bij bedrijfsruimte van het 2e type kunt u denken aan de huur van kantoorruimte of een bedrijfshal.

In de wet is hierover slechts een beperkte regeling opgenomen. De regels van huurbescherming voor deze categorie van bedrijfsruimte zijn anders dan die voor winkelruimte. Er is eigenlijk geen sprake van huurbescherming maar van ontruimingsbescherming.

Verhuurder en huurder kunnen van de wettelijke bepalingen van deze bedrijfsruimte afwijken, maar de afwijking mag niet in het nadeel van de huurder zijn. Het is dus bij dit soort bedrijfsruimte belangrijk de huurovereenkomst goed door te lezen om de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder vast te stellen.

Haagsche Meesters kan zowel verhuurder als huurders voorzien van advies met betrekking tot het opstellen, aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten. Ook kunnen wij u bijstaan in gerechtelijke procedures.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.