Contractenrecht

Wilt u de afspraken die u maakt met uw wederpartij vastleggen in een overeenkomst, dan dient u hierbij zorgvuldig te werk te gaan. Is uw overeenkomst niet volledig of onjuist, dan kan dat gevolgen hebben. U kunt van te voren niet altijd alles ondervangen, maar een op maat gemaakte overeenkomst kan veel problemen ondervangen.

Bij contractenrecht kunt u onder meer denken aan:

Algemene voorwaarden
Op een overeenkomst kunnen algemene voorwaarden van toepassing zijn om de – eventuele – aansprakelijkheid te beperken. Ook kunnen hierin onderwerpen zijn geregeld met betrekking tot de leveringsvoorwaarden of het verlenen van garantie op een product of dienst.

Niet nakomen van het contract
Dit wordt ook wel wanprestatie genoemd. Indien u met uw wederpartij een contract hebt gesloten en uw wederpartij komt deze niet of niet volledig na, dan is deze aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt.

Beëindiging van het contract
Beëindiging van een contract kan op diverse manieren. In het contract kunnen bedingen zijn opgenomen die afwijken van de regels die de wet stelt aan de wijze van beëindiging van contracten.

Haagsche Meesters kan zowel ondernemers als particulieren voorzien van advies met betrekking tot het opstellen, aangaan en beëindigen van een overeenkomst. Ook kunnen wij u bijstaan in gerechtelijke procedures.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.