Belastingrecht (toeslagen)

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een toeslag van de Belastingdienst.

Er zijn 4 toeslagen:

  • Zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
  • Kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten van uw kinderen
  • Huurtoeslag: een bijdrage in uw huurkosten
  • Kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Als de aanvraag voor een of meerdere van deze toeslagen wordt afgewezen of als er een andere hoogte van het bedrag wordt vastgesteld, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Bezwaar kan worden gemaakt tegen een voorschot, een voorlopige vaststelling en een definitieve vaststelling. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van de beslissing te worden ingediend bij de Belastingdienst.

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van de beslissing in beroep te gaan bij de rechter.

Het belastingrecht is de afgelopen jaren aanzienlijk gewijzigd en is niet eenvoudig. De advocaten van Haagsche Meesters kunnen namens u een bezwaar- of beroepschrift opstellen. Bovendien kunnen wij u vergezellen naar de hoorzitting bij de Belastingdienst of de zitting bij de Rechtbank indien u dat  wenst.

Wilt u bezwaar maken of beroep instellen, dan adviseren wij u om zo spoedig mogelijk na ontvangst van de beslissing contact met ons op te nemen, zodat wij namens u het bezwaarschrift of beroepschrift tijdig kunnen indienen.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.