Arbeidsrecht

Een overeenkomst die twee personen met elkaar sluiten, waarbij de een (werkgever) zich verbindt om aan de ander (werknemer) loon te betalen en waarbij de werknemer zich verbindt bij de werkgever te werken, noem je een arbeidsovereenkomst. Deze kan voor onbepaalde tijd (vast contract) of voor bepaalde tijd worden gesloten (tijdelijk contract).

In een arbeidsovereenkomst staat wat partijen hebben afgesproken. Zo kunnen partijen een concurrentiebeding hebben afgesproken of een proeftijd. Ook bepaalt een arbeidscontract vaak het loon, het aantal te verrichten arbeidsuren, het vakantiegeld en de bovenwettelijke (meer dan 20) vakantie uren. Een arbeidsovereenkomst kan ook een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. De arbeidstijden worden vaak in onderling overleg bepaald. Naast de arbeidsovereenkomst, is ook de betreffende CAO een bron van rechten en verplichtingen.

Sinds 1 juli 2015 is er het nodige veranderd binnen het arbeidsrecht als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Bij het aangaan van overeenkomsten alsmede bij het beëindigen van overeenkomsten. Haagsche Meesters kan zowel werknemers als werkgevers voorzien van advies indien u hierbij tegen problemen aanloopt.  Zo nodig kunnen wij u ook bijstaan in gerechtelijke procedures. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. Uw probleem kunt u natuurlijk ook aan ons voorleggen tijdens ons gratis inloopspreekuur op donderdagen van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis inloopspreekuur.