Arbeidsrecht

Een overeenkomst die twee personen met elkaar sluiten, waarbij de een (werkgever) zich verbindt om aan de ander (werknemer) loon te betalen en waarbij de werknemer zich verbindt bij de werkgever te werken, noem je een arbeidsovereenkomst. Deze kan voor onbepaalde tijd (vast contract) of voor bepaalde tijd worden gesloten (tijdelijk contract).

In een arbeidsovereenkomst staat wat partijen hebben afgesproken. Zo kunnen partijen een concurrentiebeding hebben afgesproken of een proeftijd. Ook bepaalt een arbeidscontract vaak het loon, het aantal te verrichten arbeidsuren, het vakantiegeld en de bovenwettelijke (meer dan 20) vakantie uren. Een arbeidsovereenkomst kan ook een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. De arbeidstijden worden vaak in onderling overleg bepaald. Naast de arbeidsovereenkomst, is ook de betreffende CAO een bron van rechten en verplichtingen.

Sinds 1 juli 2015 is er het nodige veranderd binnen het arbeidsrecht als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De veranderingen zijn onder meer van invloed op het aangaan en het beëindigen van overeenkomsten. Daarnaast zijn sinds 1 januari 2020 enkele regels omtrent arbeidscontracten en ontslag veranderd. Deze veranderingen zijn geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers betalen onder meer sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Verder is de rechtpositie van payrollwerknemers versterkt en hebben oproepkrachten meer zekerheid op werk en inkomen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen tegen problemen aanlopen met betrekking tot de WWZ en de WAB. Haagsche Meesters kan werknemers en werkgevers voorzien van advies indien u hierbij tegen problemen aanloopt. Zo nodig kunnen wij u ook bijstaan in gerechtelijke procedures.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. Uw probleem kunt u natuurlijk ook aan ons voorleggen tijdens ons gratis inloopspreekuur op donderdagen van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.