mr. M.R (Maarten) Backer

backer@haagschemeesters.nl
Linkedin

Specialisaties

Strafrechtspecialisatie aan de Universiteit van Utrecht afgerond

Lidmaatschappen

 • Lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA)
 • Lid van de Vereniging van Jeugdrecht
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NVSA)

Nevenactiviteiten

 • Plaatsvervangend rechter bij de rechtbank Gelderland
 • Nabespreekadvocaat Kinder- en Jongerenrechtswinkel ‘s-Gravenhage (KJRW)
 • Docent HBO Rechten bij Hogeschool NTI

Maarten Backer

Na 12 jaren gewerkt te hebben bij de politie heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur. De reden voor deze overstap, is mijn gedrevenheid om mensen op een andere manier te willen helpen. Ik doe dit het liefst binnen het strafrecht – in 2019 heb ik de specialisatieopleiding strafrecht afgerond – en het arbeidsrecht.

Binnen het strafrecht zet ik mij in voor de verdachte, volwassen en minderjarig, omdat ik als geen ander weet dat een goede verdediging in het strafproces onmisbaar is. Ik vind namelijk dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Niet uitgesloten is dat jij in een situatie terecht komt waarin jij als verdachte wordt aangemerkt. Bijvoorbeeld in het geval dat je een ernstig verkeersongeval veroorzaakt waarbij een ander zwaar gewond raakt. Het kan zijn dat je in zo’n geval, naar jouw mening ten onrechte, wordt aangeklaagd. Het is dan belangrijk dat ik als jouw advocaat jouw mening juridisch vertaal en aan de rechter voorleg. Maar ook als je wel iets strafbaars hebt gedaan, kan ik je helpen. Ik zal in ieder geval beoordelen of het dossier voldoende bewijs bevat om jou te veroordelen. Als dit helaas het geval is en de rechter vindt dat er een straf moet worden opgelegd, is het ook mijn taak om jouw persoonlijke omstandigheden aan de rechter voor te leggen.  Jouw belang staat voor mij dus altijd centraal!

Naast het strafrecht heb ik ook een passie voor het arbeidsrecht. Ik vind het een uitdaging om zowel werkgevers als werknemers te helpen die met elkaar een probleem hebben. Dit kan gaan om een ontslag, maar evengoed kan het gaan om een onjuiste loonberekening, concurrentiebeding of loonstop bij ziekte. Als jij bijvoorbeeld op staande voet wordt ontslagen, zal ik nagaan of sprake is van een dringende reden voor ontslag en of dit ontslag direct is gegeven. Als dit niet het geval is, zal ik samen met jou het ontslag aanvechten.

Als ondernemer weet ik als geen ander dat een werknemer een hoop zorgen en risico’s met zich mee kan brengen. Voor jou als werkgever geldt onder meer dat sinds de invoering van de ‘Flexwet’ een hoop is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de transitievergoeding, de nieuwe ketenregeling en de wijzigingen in het ontslagrecht. Ik kan jou als werkgever hierin adviseren en bijstaan. Maar ook bij meer acute problemen, zoals een werknemer die zich misdraagt of een werknemer die niet wil meewerken aan zijn re-integratie,  kan ik samen met jou de mogelijkheden onderzoeken om vervolgens gerichte actie te ondernemen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met jou als werkgever.

Rechtsgebiedenregister van de NOvA

De heer mr. M.R. Backer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk: burgerlijk recht en strafrecht
 • Arbeidsrecht: arbeidsmediation, collectief ontslag en medezeggenschap
 • Personen- en Familierecht: jeugdbeschermingsrecht
 • Strafrecht: financieel economisch strafrecht, jeugdstrafrecht, milieu strafrecht, TBS en uit- en overleveringszaken
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.