mr. K.J. (Katja) Kerdel

kerdel@haagschemeesters.nl
Linkedin

Specialisaties

Lidmaatschappen

  • Werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken (Wrv)

Katja Kerdel

Mijn drijfveer in mijn werk is om mensen te helpen met juridische problemen waar zij zelf niet uit komen. Mensen die het minder hebben getroffen in het leven, mensen die te maken krijgen met ingrijpende besluiten van de overheid of mensen die iets voor elkaar willen krijgen maar vastlopen in de soms ingewikkelde regels in ons land.

Na mijn afstuderen in 2000 heb ik werkervaring opgedaan bij de rechtbank Amsterdam, op de afdeling bestuursrecht – vreemdelingenzaken en bij UNHCR in Sri Lanka. Als advocaat heb ik twaalf jaar lang gewerkt bij een gerenommeerd middelgroot advocatenkantoor in Den Haag, op verschillende rechtsgebieden (vooral familierecht, migratierecht en sociale voorzieningen). Begin 2020 heb ik mij aangesloten bij Haagsche Meesters advocaten. Ik houd mij daar bezig met het migratierecht en sociale zekerheidsrecht. Zaken waarin het gaat om de bescherming van de grondrechten van individuen tegen een machtige overheid. Een overheid die het algemeen belang behartigt, maar daarbij soms de menselijke maat uit het oog verliest of vergissingen begaat. Ik kan u waar nodig bijstaan in procedures tegen de overheid, of wegwijs maken in de soms ingewikkelde nationale en internationale regels.

Binnen het migratierecht houd ik mij bezig met het reguliere vreemdelingenrecht. Het kan dan gaan om kwesties rondom gezinshereniging, EU-recht, studeren in Nederland, visa voor kort verblijf, arbeidsmigratie, inburgering, voortgezet verblijf, wijziging of intrekking van uw verblijfsvergunning. Binnen het sociaal zekerheidsrecht houd ik mij vooral bezig met kwesties rondom bijstandsuitkeringen, belastingtoeslagen, studiefinanciering, Wmo-voorzieningen of PGB.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan ik voor u werken op basis van gefinancierde rechtshulp, of tegen een gereduceerd uurtarief. Een vaste prijsafspraak behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt mij bellen of mailen voor een gratis kennismakingsgesprek.

Rechtsgebiedenregister van de NOvA

Mevrouw mr. K.J. Kerdel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vreemdelingenrecht
  • Sociale Zekerheid (sociale voorzieningen)
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.